POBIERZ PLIK:
Lecznicze właściwości klimatu Krynicy Morskiej potwierdzone przez PAN
Plik pobrano 4703 razy
Rozmiar tekstu A A A

Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" czy "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").


Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników.

W związku z tym informujemy o spełnieniu zasad określonych w w/w Rozporządzeniu. Poniżej więcej szczegółowych informacji:

1. Administratorem danych jest:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CARO Violetta Wasiak,
ul. Żołnierzy 12,
82-120 Krynica Morska,
zwane   dalej "Administratorem".

2. Cel przetwarzania danych:

Zbieramy tylko i wyłącznie podstawowe dane pozostawione w formularzu kontaktowym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zapytania oraz rezerwacji noclegu w naszym obiekcie.

3. Przekazanie danych osobowych:

Administrator nie przekazuje danych osobowych do innych państw, w szczególności spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub organizacji międzynarodowych.

Jako PHU CARO VIOLETT WASIAK dbamy o poufność Państwa danych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji i bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych,

• instytucją Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS

• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

• podwykonawcom naszych usług.


Państwa dane są przechowywane przez okres:

• Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy hotelowej przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.

• do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Dostęp do danych osobowych:

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.   
By uzyskać dostęp do swoich danych wyślij email na adres caro@mierzeja.pl

5. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  
By wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych wyślij email na adres caro@mierzeja.pl
.
6. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, każda osoba kórej dane osobowe dotyczą ma prawo do wycofania zgody

7. Usunięcie danych osobowych:

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych.
By usunąć swoje dane wyślij email na adres caro@mierzeja.pl

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

stat4u